Tid: lördag 15 januari 2022 kl. 9.30-14.30
Plats: Digitalt
Pris: 150 kr

Styrelse -22

Välkommen med på Styrelse -22 — Årets bästa uppstart för din styrelse och församlingsledning!

Den digitala dagen ”Styrelse 21” i januari 2021 samlade rekordmånga! Behovet av att få lyfta styrelse- och ledningsfrågor är stort. Vi erbjuder nu ”Styrelse 22”, så boka redan nu in lördagen den 15 januari kl 9.30-14.30.

Var med på en riktigt bra digital dag speciellt för ordföranden, styrelser och församlingsledningar i EFK. Man kan med fördel samla sin styrelse/ församlingsledning lokalt och delta tillsammans. I tre gemensamma pass och en rad olika seminarier tar vi upp angelägna ämnen och viktiga frågor. Låt det bli en dag som fortsätter i egna samtal och bearbetning!

Bland rubrikerna: Att arbeta med och i en valberedning / Verktyg och tips för bättre möten / Kris och konflikt – vad är det som händer? / Hur får vi det att blomstra? / Bönen som verktyg / Internationell mission – i missionsråd och styrelse / Vad betyder det att vara arbetsgivare? / Styrelsearbetets hantverk – för både nya och erfarna / Ekonomi och kommunikation – hur skapar vi engagemang och delaktighet?

Bland de medverkande möter du Linalie Newman, Markus Sand, Daniel Råsberg, Kim Brynte, Ingemar Fhager, Susanne Olofsson, Jan-Eric Rönngren, Håkan Kenne… med flera.

Praktisk information

Vi uppmuntrar till att mötas som grupp och tillsammans ta del av de gemensamma passen. För att vara med på olika seminarier behöver man dock kunna koppla upp sig separat på plattformen Zoom (såvida inte flera är med på samma seminarium och ser det tillsammans).

Varför inte låta detta bli avstamp för en fortsatt dag med din styrelse/församlingsledning. Ta tid att samtala och följa upp både gemensamma pass och seminarier.

Anmäl dig

Alla som önskar deltaga behöver göra en egen separat anmälan. I samband med anmälan kan man ange sin församling som fakturaadress om man så önskar. Priset för dagen är 150 kr/deltagare. Studieförbundet Bilda hjälper oss att arrangera dagen och tar även emot anmälningarna. Senast 10 januari behöver vi ha din anmälan!

Anmäl dig genom att klicka dig fram till bilda.nu/styrelse22 Länk till annan webbplats..

Program

Förmiddagen:

09.30 Incheckning
Ta del av olika info och filmklipp och passa på att fika medan alla droppar in!

10:00 Välkommen
Markus Sand, EFKs sverigeprogram

10:10 Pass 1: För en tid som denna – kyrkans utmaningar och möjligheter
Linalie Newman, missionsdirektor i EFK

10:40 Paus

10:45 Pass 2: Kris och konflikt – vad är det som händer?
Det är inte ovanligt att det skaver i församling och relationer. Hur kan vi se och möta det som händer? Ingmar Fhager, har lång erfarenhet som pastor och finns med i EFKs Förtroenderåd.

11:15 Tid för reflektion och samtal
Möjlighet att samtala lokalt i sin församling eller i digitala rum

11.30 Pass 3: Hur får vi det att blomstra?
I Smyrnakyrkan Göteborg har ”blomstrasamtal” öppnat väg för både längtan och engagemang. Vi tar del av ett inspelat pass med Tomas Sjödin.

12.00 Lunchpaus

Eftermiddagen:

12.40 Aktuella informationer
Värdefull information för styrelser och församlingsledningar

13.00 Seminarier pass 1:

  1. Vad innebär det egentligen att vara styrelse och sitta i styrelse? En nyttig genomgång för både vana och ovana. Johan Liljegren, ordförande i Immanuelskyrkan Malmö
  2. Verktyg och tips för bättre möten Användbara metoder och idéer för ökad delaktighet och goda samtal. Susanne Olofsson, Sverigeprogrammet EFK
  3. Att fylla en plats eller hitta den? Finns det kanske nya och andra sätt att arbeta med och i en valberedning? Markus Sand, Sverigeprogrammet EFK
  4. Internationell mission i styrelse och ledning Hur lyfter, bearbetar och arbetar vi med detta? Och hur kopplar det till missionsrådens uppdrag? Daniel Råsberg, missionsideolog i EFK
  5. Vad betyder det att vara arbetsgivare? En genomgång av vad som är en styrelses/lednings ansvar. Jan-Eric Rönngren, rådgivare inom Arbetsgivaralliansen
  6. Våga nya samhällskontakter! Ta del av utmanande och uppmuntrande exempel från församlingen Livsglädje i Landskrona, Filadelfiakyrkan Örebro och Bildas projekt ”Familjekompis”. Håkan Kenne, Maria Wenell och Ida Eriksson.
  7. Bönen som verktyg Hur kan vi naturligt lyfta in bön i samtal, beslut, visioner… och för varandra. Kim Brynthe, pastor i Immanuelskyrkan Malmö
  8. Kommunikation i församlingen Verktyg och tips för att dela både budskap, information och gemenskap. Stina Vingren, kommunikatör EFKs sverigekontor

13:35 Paus

13.45 Seminarier pass 2:

Samma seminarier som ovan och möjlighet att välja ett nytt ämne.

14.25 Avslutande ord Markus Sand

14.30 Dagen avslutas

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är med och planerar Styrelse -22!

Susanne Olofsson
Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41
070-386 87 64

susanne.olofsson@efk.se

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen