Tid: lördag 4 februari 2023 kl. 9.30-17.00
Plats: Ryttargårdskyrkan Linköping
Pris: Självkostnadspris för mat betalas på plats.

Processdag: "Att vara både en församlings- och en missionsrörelse"

Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till fyra processdagar, då vi tillsammans ska arbeta med frågan om samkönade relationer. 4 februari är det dags för den fjärde och sista. Temat är: Att vara både en församlings- och en missionsrörelse - hur blir EFK en välkomnande och lärjungaformande gemenskap för alla?

När: 4 februari kl. 09.30–17.00

Var: Processdagen arrangeras i Ryttargårdskyrkan i Linköping men grupper från EFKs församlingar kan anmäla sig och delta digitalt. Talarlistan är dock endast öppen för de som befinner sig på plats. SMS-inlägg kan göras av dem som deltar digitalt.

Kostnad: Självkostnadspris för mat och fika betalas på plats.

Anmälan: Senast 29 januari via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För frågor om om digital närvaro, eller om du önskar anmäla dig, kontakta erika.moll@efk.se

Du som är medlem i en EFK-församling inbjuds att delta i samtalet om samkönade relationer som förs i rörelsen. Under fyra processdagar bearbetar vi frågan om samkönade relationer utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell. Processdagarna är en del av den pågående bearbetningen för att belysa frågan om samkönade relationer, som kommer att mynna ut i en rapport som presenteras i samband med EFKs representantskapsmöte 12-13 maj 2023. Här kan du läsa mer om processen.

Den fjärde processdagen kommer att bearbeta frågan utifrån att EFK är en missionell rörelse.

Om temat

När missionärer åker till nya länder behöver evangeliet om Jesus inkarneras in i nya kulturer, förstås på nya språk och ta form i nya kontexter. Jesus är hela tiden densamma, Guds Ord är hela tiden vår klippa. Men att säga att Jesus är livets bröd betyder inte samma sak för människor som aldrig äter bröd, utan lever på ris, eller ugali. Man behöver anpassa uttrycken, vanorna och livet för att evangeliet ska bli förstått, trott och efterlevt.

För några årtionden sedan var bönen om “väckelse” vanligt återkommande i våra gudstjänster. Kan vi be den bönen idag? Knappast. Eftersom vi inte lever i en kristen kultur är det inte längre väckelse som behövs utan pånyttfödelse. Man kan inte väckas i något man inte har - men man behöver bli pånyttfödd in i den kristna tron. Sådant är läget i Sverige idag. Vi lever i en post-kristen kontext. Vi behöver anpassa uttrycken, vanorna och livet för att evangeliet ska bli förstått, trott och efterlevt.

Den här processdagen ska vi tala om hur vi kan dra lärdom av vår missionsteologi, och våra missionärers erfarenheter och våra internationella partners input för att kunna bemöta vår egen kontext i frågan om samkönade relationer. Och, kanske kan detta samtal ge oss nytt ljus över saker som Gud i sin trofasthet hela tiden sagt i sitt ord - men som kan få nytt liv i ljuset av nya situationer.

Program

09.30 Incheckning och fika
10.00 Inledning, bön och lovsång
10.25 Föredrag

 • Föredrag 1: Om EFK som Missionell rörelse kopplat till frågan om samkönade relationer - Teologin, historien, kontextualisering och kulturmöten
 • Föredrag 2: Regionledare berättar om samtal med EFKs internationella partner

11.45 Inspel från internationella partner - Libanon, Nepal och Brasilien
12.15 Missionsdirektorer samtalar med regionledare
Panel med möjlighet till frågor från publiken
12.45 LUNCH
13.30-14.00 Modererat samtal om vad vi hört så långt.
14.00 Missionell i Sverige
14.10 Berättelser från olika delar av EFK i Sverige

 • Att vara pionjär i utanförskapsområde och frågan om samkönade relationer.
 • Att leva i en samkönad relation och vara medlem i en EFK-församling.
 • Att vara ung EFKare och frågan om samkönade relationer.
 • Att möta frågan om samkönade relationer i Sverige och EFK utifrån annan bakgrund än den svenska.

15.10 FIKA
15.30 Modererat samtal om vad vi hört under dagen
Kommentarer från deltagare på plats, enligt talarlista.
16.15 Vad gör vi nu då?
Sammanfattning av processen så långt och en blick mot det som kommer härnäst.
17.00 Processdagen är slut

Processdagarna: En möjlighet för rörelsen att bearbeta tillsammans

Syftet med processdagarna är:

 • att ge möjlighet till rörelsen att få inblick i arbetsgruppens process.
 • att ge rörelsen möjlighet till påverkan på bearbetningen som arbetsgruppen gör.
 • att ge rörelsen och enskilda församlingarna en möjlighet att bearbeta frågorna kring samkönade relationer.

Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till en processdag per termin. Totalt blir det fyra processdagar som tar upp fyra olika teman. Efter processdagen skickas föredragen ut i skriftlig form till varje församling, tillsammans med samtalsfrågor så att man kan fortsätta bearbetningen i sitt lokala sammanhang.

De fyra processdagarna är:

 • Hösten 2021: Evangelikal bibelläsning i relation till samkönade relationer - Hölls i Korskyrkan Uppsala i september 2021. Vill du ta del av det skriftliga materialet från dagen? Kontakta i första hand din församlingsledning, i andra hand via mejl till EFKs kommunikationsavdelning.
 • Våren 2022: Om synd, sexualitet och identitet och frågan om samkönade relationer - Hölls 9 april 2022 i Korskyrkan Stockholm, Immanuelskyrkan Malmö och Elimkyrkan Örnsköldsvik. Vill du ta del av det skriftliga materialet från dagen? Kontakta i första hand din församlingsledning, i andra hand via mejl till EFKs kommunikationsavdelning.
 • Hösten 2022: EFK som baptistisk rörelse – hur olika kan vi tycka i denna fråga? - Hölls 1 oktober 2022 i Korskyrkan Stockholm. Vill du ta del av det skriftliga materialet från dagen? Kontakta i första hand din församlingsledning, i andra hand via mejl till EFKs kommunikationsavdelning.
 • Våren 2023: Att vara både en församlingsrörelse och en missionsrörelse - 4 februari 2023 i Ryttargårdskyrkan Linköping.

Samtliga processdagar är öppna för alla som är medlem i en EFK-församling.

Bakgrund: Samtalet om samkönade relationer i EFK

Vid kongressen 2020 tog vi i EFK tillsammans ett beslut om att uppdra till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som teologiskt och etiskt skulle belysa frågorna kring samkönade relationer. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som består av 20 personer med bred representation i EFKs gemensamma organisation och i rörelsen. Arbetsgruppen kommer att arbeta med frågan under en längre tid och rörelsen kommer på olika sätt att involveras i processen. Syftet med arbetet är att belysa frågorna utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell.

Parallellt med detta har styrelsen tillsatt en grupp som ska följa arbetsgruppen i bön.

Hela processen ska leda fram till en rapport som delges styrelsen och rörelsen vid EFKs representantskapsmöte 13 maj. Här kan du läsa mer om processen och även hitta en del material för samtal om samkönade relationer i församlingen. Öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om du har frågor!

Staffan Jenemark
Kommunikations- och insamlingschef
073-868 28 17

Mejla mig!