Tid: tisdag 25 april 2023 kl. 18.00-20.00
Plats: Digitalt
Pris: Kostnaden för webbinarium inklusive material och uppföljningssamtal är 1000 kr för församling med upp till 100 medlemmar och 2000 kr för församling med mer än 100 medlemmar.

Bra start - Utbildning för ordförande och personalråd i EFKs församlingar

Är du ordförande eller sitter med i personalrådet i en EFK-församling? Den 25 april är du välkommen på en digital utbildning kring hur man på ett bra sätt tar emot nya pastorer och blir en bra arbetsgivare.

Anmälan

Anmäl dig senast den 20 april 2023 via mejl eller telefon till Anna-Lena Thoursie nedan.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag svarar på dina frågor och tar emot din anmälan!

Anna-Lena Thoursie
Ledarutvecklare 50 %

070-290 51 81

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen