Tid: onsdag 26 april 2023
Plats: EFKs Sverigekontor, Örebro
Pris: 400 kr/dag (inkl. material, lunch och fika)

Ledd att leda - En kurs kring andlig vägledning, coaching och mentorskap

Att leda från predikstolen är en form av ledarskap, att leda en och en genom relationer är ett annat sätt, väl beprövat. Vi behöver rustas och tränas även för denna form av ledarskap. Därför har EFKs Sverigeprogram utformat en kurs kring andlig vägledning, coaching och mentorskap.

En dag per ämne - utspritt på tre terminer

Andlig vägledning

Onsdag 26 april 2023
Kjell Söderblom, pastor i Söderhöjdskyrkan Stockholm

Coaching

Onsdag 18 oktober 2023
Urban Gustavson, pastor i Brokyrkan Borås

Mentorskap

Vårterminen 2024
Martin Ström, Internationell missionsledare SAM, tidigare missionsledare för OM Sverige

Anmälan

Anmäl dig senast 1 april 2023 via mejl till Anna-Lena Thoursie nedan.

Kostnad för kursen är 400 kr/dag inklusive material, lunch och fika.

Digitalt deltagande kan erbjudas för grupper om minst 3 personer. Kostnad för kurs och material blir då 250 kr per deltagare.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Skicka din anmälan till mig!

Anna-Lena Thoursie
Ledarutvecklare 50 %

070-290 51 81

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen