Tid: lördag 20 januari 2024
Plats: Digitalt
Pris: 150 kr/person

Styrelse 24 - Save the date!

Boka in lördagen 20 januari 2024! En bra uppstart för det nya året är att delta i en digital dag för styrelser, församlingsledningar och ordföranden i EFK. I gemensamma pass och en rad olika seminarier tar vi upp angelägna ämnen och viktiga frågor – speciellt riktade till församlingens styrelse/församlingsledning.

Vi startar kl. 09.30 och avslutar kl. 14.30. Varför inte sedan fortsätta dagen i egna samtal och bearbetning?

För att delta under dagen behöver man koppla upp sig på plattformen Zoom.

Dagen arrangeras i samarbete med Bilda. Länk till anmälan kommer senare.

Priset för dagen är 150 kr per deltagare.

Kontakta Susanne Olofsson nedan om du har förslag på ämnen eller frågor runt dagen.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör av dig till mig om du har frågor om dagen!

Susanne Olofsson
Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41
070-386 87 64

Mejla mig!