Tid: 24 september-29 oktober 2023
Plats: På flera platser i landet. Se längre ner på sidan!

Missionsturnén Från hjärta till handling

”Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”

Nej, oavsett hur mörkt det ser ut på många håll i världen så får vi vara med och släppa in ljus. Men var, hur och varför? Välkommen till en inspirerande missionsgudstjänst och efterföljande samtal om läget i världen, vad EFK kan bidra med och hur vi tillsammans kan gå från hjärta till handling.

Under 2022-2024 anordnar vi ingen missionskonferensen så som vi tidigare gjort. Istället arrangerar vi en missionsturné i form av en dag om EFKs internationella mission med gudstjänst och fördjupande samtal.

Kom till någon av följande platser i höst!

  • Brunnskyrkan, Värnamo 24 september
  • Elimkyrkan, Skövde 01 oktober
  • Livsglädje, Landskrona 08 oktober
  • Lugnetkyrkan Falun 08 oktober
  • Korskyrkan, Umeå 21 oktober
  • Fristadskyrkan, Eskilstuna 22 oktober
  • Korskyrkan, Norrköping 29 oktober

Välkomna!

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Daniel Råsberg

Daniel Råsberg
Missionsideolog och utvecklingsledare i Internationella programmet

070-280 91 31

Mejla mig!