Tid: 16-20 september
Plats: Bjärka-Säby

Pastorsretreat på Bjärka-Säby

Vem håller jag på att bli? Vad finns det att vattna på i mitt liv som hjälper mig att följa Jesus? Hur får jag syn på krafterna som drar mig bort från Gud? Hur lyssnar jag till Guds röst utan att omedelbart tänka att det ska skickas vidare till församlingen?

Välkommen med på årets pastorsretreat. Du får tillfälle att dröja i tystnaden och stillheten, delta i tidebönerna samt lyssna till undervisning. Du erbjuds också enskilt vägledningssamtal med våra vägledare Linalie Newman och Fredrik Lignell.