Tid: 16-17 oktober 2021
Plats: Hjälmargården och Östgötagården
Pris: 250 kr. Priset är subventionerat. Du betalar in avgiften till din församling. Avgiften faktureras sedan till församlingen.

Ung Ledare 365

Hur många av er har inte någon drömt om att få åka på ett läger som bara är för ledare? Välkommen med på Ung Ledare 365 - en ny satsning riktad mot ungdomsledarteam som görs i ett samarbete mellan KSM Ung (Hjälmargården), Östgötagården, KSSB Ung, Bidragsspåret och EFK!

Ung ledare 365 är en kombo av läger och ledarträning för ledare som leder unga i församling. Lägret baseras på att man kommer tillsammans med sitt ungdomsledarteam. Under dagarna får man möjlighet att nätverka med andra ungdomsledare, ta emot praktisk ledarskapsundervisning som processas i teamen, lovsjunga och delta i happenings, lekar och fest.

Tema: SE

I Bibeln kan vi läsa om hur Gud uppmanar människor i olika situationer att SE. Att se att Gud är med. Att se hoppet. Att se vad Gud gör. Mer än någonsin behöver vi få lyfta våra blickar och se på Jesus och det han gör i vår tid. På Ung ledare 365 kommer vi tillsammans lyfta blicken och se vad Jesus gör bland ungdomar i Sverige idag och hur vi kan vara en del i det. Med blicken fäst på Jesus kommer vi att beröra ämnen som handlar om att bygga ett starkt team, hur man leder sig själv och hur man formar lärjungakultur bland unga.

För vem? Detta läger är för ungdomsledarteamet i din församling - anställda och ideella. Lägret är utformat för att man under dagarna bearbetar undervisningen i sina team. Lägsta ålder är 16.

Lägret görs på tre platser - åk till den plats som ligger närmast dig!

Pris: 250 kr. Priset är subventionerat. Du betalar in avgiften till din församling. Avgiften faktureras sedan till församlingen.

Arrangörer: KSM Ung, KSSB Ung, EFK-Östgötamissionen och EFK UNGs Bidragsspår i samarbete med Bilda och EFK.

Har du frågor? Kontakta:

Instagram: Mer info uppdateras regelbundet på respektive hemsida och på vårt gemensamma instagramkonto @ungledare365.