Kongress 2020 banner

Välkommen till EFKs kongress 2020!

Kongress 2020

EFKs styrelse inbjuder EFKs samverkande församlingar till kongress i Fryshuset, Stockholm 18-19 september.

Sprid information om kongressen i din församling!

Inspirationsfilm om EFK (från 2017)

EFKs kongress har senarelagts från 1-2 maj till 18-19 september. Läs mer om beslutet!