Kongress 2020 banner

Välkommen till EFKs kongress 2020!

Kongress 2020

EFKs styrelse inbjuder EFKs samverkande församlingar till kongress i Fryshuset, Stockholm tredje helgen i september.

EFKs kongress har senarelagts från 1-2 maj till tredje helgen i september. Mer information kommer förhoppningsvis innan mars slut. Läs mer om beslutet!

Sprid information om kongressen i din församling!

Inspirationsfilm om EFK (från 2017)