Kongress 2020 banner

Välkommen till EFKs kongress 2020!

Kongress 2020

EFKs styrelse inbjuder EFKs samverkande församlingar till kongress 19 september. Kongressen kommer att genomföras digitalt. Mer information kommer.

EFKs kongress har senarelagts från 1-2 maj till 19 september och kommer att genomföras digitalt. Mer information kommer!