Remisstiden har gått ut!

EFKs kongress har senarelagts från 1-2 maj till 18-19 september. Läs mer om beslutet!

Tiden för att lämna synpunkter på styrelsens förslag till revidering av EFKs tro och självförståelse gick ut den 20 februari. Nu sker en bearbetning utifrån de synpunkter som inkommit vid de regionala forumsamlingarna och via e-post. Ett bearbetat förslag kommer därefter att föras in i kongresshandlingarna, för beslut vid Kongressen den 1-2 maj.

Ladda ner remissversionen av dokumentet med separat introduktion här.

Introduktion till förslaget (PDF)PDF
EFKs tro och självförståelse, remisversion 2020-01-14 (PDF)PDF

Här kan ni se en film där Öyvind Tholvsen, som är med i den grupp som jobbar med revideringen av dokumentet EFKs tro och självförståelse, berättar vilka förslag på ändringar som gjorts i remissförslaget inför forumsamlingarna.