Nyheter

 • 5 augusti | Be och ge för Libanon

  Den oerhört kraftiga explosionen sent på eftermiddagen 4 augusti lämnade hela hamnområdet i Beirut i ruiner och staden som helhet som en krigszon. Över 100 har dött och fler än 4 000 personer har skadats. De materiella skadorna är enormt omfattande och landet befinner sig i en kris. Vår partner LSESD gör sociala insatser för att hjälpa utsatta människor i landet och det finns möjlighet att ge en gåva till deras arbete.

  Läs mer

 • 30 juni | Öppettider under sommaren 2020

  EFKs Sverigekontor och reception har begränsade öppettider under sommaren. Det beror på personalens semestrar samt korttidsarbete i samband med svenska statens Corona-stöd.

  Läs mer

 • 26 juni | Hög tid att prata om barnhem

  Miljoner barn världen över växer upp på barnhem – trots att de har föräldrar som älskar dem. När coronakrisen nu slår hårt mot världens fattigaste är risken stor att ännu fler barn hamnar på institution. Hur stödjer vi dessa barn på bästa sätt? Våra barnrättsambassadörer vill hjälpa dig och din församling att tänka till.

  Läs mer

 • 11 juni | Ekonomiskt stöd till församlingar som arbetar med utsatta personer i coronasituationen

  Staten har utlyst ett extra stöd till ideella organisationer, samfund och församlingar som arbetar med sociala insatser för utsatta personer i coronasituationen. Ansökningsperioden pågår just nu och fram till 21 juni.

  Läs mer

 • 10 juni | Nytt nummer av tidningen Direkt - tema: Sända i en tid som denna

  I det senaste numret av tidningen Direkt utforskar vi vad det innebär att vara sända i en tid som denna . Vi får bland annat möta våra samarbetspartners i Centralafrikanska republiken, Paraguay, Afghanistan och Libanon. Likt många länder drabbas de hårt av nedstängningar och karantän, men de kan också ge oss viktiga perspektiv på att vara kyrka i tider av kris. Dessutom får vi läsa om årets Torpkonferens och om tre församlingar i Sverige som berättar om hur de fortsätter att vara missionella även i coronatider.

  Läs mer

 • 29 maj | Program för Torpkonferensen 2020

  Det blir en annorlunda sommar för oss alla. En av många saker som inte blir som vanligt är midsommarveckan: det blir ingen Torpkonferens på Närkeslätten. Med utgångspunkt i temat "Ge helande och hopp vidare" vill vi istället bjuda in alla till att vara med på nya sätt under Torpveckan. Vi bjuder in till digitala sändningar som ger både Torpatmosfär och budskapet om en Gud som är närvarande och ger hopp i en tid som denna.

  Läs mer

 • 27 maj | Torpkonferensen 2020 sänder till din dator eller telefon!

  Visste du att under Torpveckan kan du få morgon-tv, barnmöten, webbinarier och annat via nätet?

  Läs mer

 • 22 april | 30 dagar i bön för den muslimska världen

  Snart inleds Ramadan. Helen* är regionledare för EFKs arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika och uppmuntrar oss att be för den muslimska världen under ramadan. Här skriver hon en reflektion kring Ramadan och coronakrisen.

  Läs mer

 • 17 april | Högt söktryck till teologisk utbildning - ALT förlänger ansökningstiden

  De teologiska programmen och masterutbildningarna visar på nya rekord i antal sökande, rapporterar Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) . Även till Pastors- och ledarprogrammet har söktrycket varit stort till ALTs olika studiecenter i landet. Men än finns det några platser kvar och ansökningstiden till flera höstens utbildningar håller öppet.

  Läs mer

 • 6 april | Torpkonferensen 2020 ställs in!

  Ett historiskt beslut. Evangeliska Frikyrkan (EFK) har beslutat att Torpkonferensen, den 134:e i ordningen, ska ställas in. Under rådande omständigheter kopplade till Corona-pandemin, blev det ett nödvändigt beslut. – Vi insåg att vi behöver ställa in, säger Ingemar Forss, Missionsdirektor för EFK . Torpkonferensen skulle ha ägt rum 15-21 juni.

  Läs mer

 • 3 april | EFKs internationella partners agerar snabbt när corona slår till

  Undantagstillstånd, utegångsförbud, stängda gränser, indragen kollektivtrafik, mötesförbud… Coronavirusets spridning har fått drastiska konsekvenser i flertalet länder. EFKs partners runtom i världen kämpar med effekterna av pandemin, men har samtidigt visat framfötterna för att möta och motarbeta krisen. – Fortsatt stöd till EFKs gemensamma arbete behövs mer än någonsin, säger Daniel Råsberg, missionsideolog.

  Läs mer

 • 27 mars | EFKs missionsdirektorer bjuder in till digitalt informationsmöte gällande COVID-19

  På torsdag den 2 april kl. 10:00 bjuder våra missionsdirektorer, Linalie Newman & Ingemar Forss, in till ett digitalt informationsmöte* och en samtalsstund gällande COVID-19.

  Läs mer

 • 23 mars | EFKs kongress senareläggs

  Evangeliska Frikyrkans (EFK) kongress senareläggs på grund av Corona-pandemin. Kongressen skulle äga rum 1-2 maj i Fryshuset, Stockholm men senareläggs till tredje helgen i september på samma plats.

  Läs mer

 • 18 mars | Nytt specialnummer av tidningen Direkt ute nu

  I dagarna landar specialnumret av EFKs tidning Direkt hos ca 12 000 församlingsmedlemmar och församlingar inom EFK. Tidningen är som vanligt fylld med berättelser om vad Gud gör i Sverige och världen och som vi i EFK får vara en del av.

  Läs mer

 • 13 mars | EFK justerar sina Corona-rekommendationer

  Igår, de 12 mars, publicerade EFK rekommendationer för sina församlingar i ljuset av Corona-pandemin. Efter diskussioner med församlingsledare, infektionsläkare och andra har EFK nu valt att minska på omfånget av sina rekommendationer .

  Läs mer


Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen