Nyheter

 • 12 mars | Arbetsgrupp för samtal om samkönade relationer

  Nu har den arbetsgrupp som å rörelsens vägnar ska fördjupa sig i frågan om samkönade relationer formats. Arbetet kommer att pågå under en längre tid och inleds i april med digitala uppsamlingsmöten där rörelsen får möjlighet att ge medskick in till arbetsgruppen.

  Läs mer

 • 9 mars | Rum för samtal med tema Omstart

  Rum för samtal med tema ”Omstart” är en satsning från Sverigeprogrammet i EFK, för att tillsammans med pastorer och församlingsledningar tänka kring livet efter pandemin.

  Läs mer

 • 8 mars | Melita Vidovic, Serbiska baptistunionen: Några saker jag lärt mig som kvinna i tjänst för Gud

  Melita Vidovic i Serbiska baptistunionen, som vi i EFK samarbetar med, var tretton år när hon fick sin första Bibel och ivrigt började dela Guds ord med sin omgivning. Ganska snart möttes dock av motstånd. Av andra kristna - för att hon var kvinna. Här skriver hon själv om sina erfarenheter och delar med sig av fem lärdomar som hon vill skicka med till andra kvinnor som upplever liknande situationer.

  Läs mer

 • 19 februari | Ansökan om Coronabidrag

  Sverigeprogrammet i Evangeliska Frikyrkan har fått möjlighet att förmedla ett Coronabidrag till lokala församlingar. Detta utgörs av ett extra statligt organisationsbidrag från SST (Myndigheten för stöd till trossamfund).

  Läs mer

 • 19 februari | Den lilla församlingen möter nöden i en av världens största humanitära kriser

  Venezuela är ett land i kris. Landets makthavare har tappat kontroll över ekonomin och det råder brist på resurser på alla områden i samhället. Det har orsakat en massflykt av människor till intilliggande länder i Latinamerika, framför allt till Colombia och Peru. Förra året räknade man med att 4,5 miljoner människor var på flykt; det är den största flyktingkrisen i Latinamerika i modern tid och den andra största i världen efter Syrien. Mitt i detta finns en liten brasiliansk församling som vill möta nöden.

  Läs mer

 • 17 februari | Fastan 2021

  Fördjupa ditt lärjungaskap under Fastan

  Läs mer

 • 5 februari | Årsmöteshälsning 2021

  Tro & tålamod!

  Läs mer

 • 28 januari | Bön för Thailand

  I P1 Morgon 28 januari uppmärksammas de hemlösas situation i Bangkok. Antalet människor utan boende har ökat det sista året, men olika projekt hjälper människor till försörjning och bättre liv.

  Läs mer

 • 22 januari | Årsreflektioner från EFKs internationella mission: coronaåret 2020

  Här nedan ger regionledarna för EFKs internationella arbete en samlad bild av situationen och arbetet i de olika regionerna under covid-19-pandemin 2020. Dessa årsreflektioner beskriver kortfattat vad som har hänt och hur det påverkat EFKs gemensamma arbete, samarbetspartners och utsända. 

  Läs mer

 • 17 december | Ny bok om Evangeliska Frikyrkans 130 år i Kina

  I år är det 130 år sedan EFKs första utsända anlände i Kina. Det firar vi genom att ge ut boken ”Kina i vårt hjärta då och nu – Glimtar från Evangeliska Frikyrkans 130 år i Kina”. Nu kan du beställa den och samtidigt stötta EFKs församlingsbyggande arbete i Asien.

  Läs mer

 • 10 december | EFKs partner arbetade med över 200 fall av förföljelse förra året - Ett livsviktigt arbete som vi sällan kan berätta öppet om

  En utmaning i att arbeta med insatser i Mellanöstern och Nordafrika är att det görs så mycket gott och viktigt som vi av säkerhetsskäl inte kan dela öppet. Ett exempel är vårt arbete för att stötta förföljda kristna i Mellanöstern och Nordafrika. Här berättar Helen, regionledare för EFKs arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika om arbetet och dess utmaningar.

  Läs mer

 • 10 december | "Med Bibeln i ena handen och Barnkonventionen i andra" - Att arbeta med teologisk reflektion i förändringsarbete

  Ett av EFKs ledord i det internationella arbetet är ömsesidighet. Just det faktum att våra samarbetspartners är kyrkorörelser gör att vi behöver lära av varandras teologiska tolkningar, i synnerhet med tanke på att våra kulturer ofta skiljer sig åt i mycket hög grad. Också med tanke på den börda som historien bär, där västerländsk kultur har haft (och fortfarande har) ett dominant företräde i tolkning av Bibeln. Ett exempel där detta är tydligt är arbetet med barns rättigheter i region Afrika. Andreas Dagernäs, regionledare, berättar här om arbetet.

  Läs mer

 • 8 december | Nytt insamlingssätt hjälper församlingen att dubbla sina mål

  Precis som många församlingar har Församlingen Mötesplatsen i Örebro i år fått tänka om när det gäller insamlingarna till det gemensamma arbetet. Två av medlemmarna, Elin Kullingsjö och Johanna Davén, bestämde sig för att dra igång en digital insamling till förmån för EFKs julsinsamling Härlig är jorden . Det har visat sig gå över förväntan bra.

  Läs mer

 • 3 december | Ingen väggalmanacka från EFK 2021 - men arbetet pågår och du kan följa med på andra sätt

  Ett vanligt år skulle EFKs väggalmanacka snart landa i brevlådorna hos givare och församlingsanställda. I år är dock inget vanligt år och de ekonomiska utmaningarna och andra konsekvenser som coronapandemin för med sig gör att vi inte kommer att producera en väggalmanacka för 2021.

  Läs mer

 • 25 november | Att ge hopp är i fokus när EFKs julinsamling fortsätter

  Julinsamlingen 'Härlig är jorden... eller?' fortsätter. Julen 2020 bjuder vi in dig och er att vara med och ge fler människor hopp. Evangeliska Frikyrkan, som står bakom Ge för livet , ser det som vårt ansvar att ta hand om och hjälpa utsatta människor. Men 2020 är ett år där mycket inte är som det brukar.

  Läs mer