Nyheter

 • 16 maj | Årets Frizon blir den sista festivalen

  Festivalen Frizon arrangeras i sommar för sista gången. En unik epok av festivalyra och kristet liv kommer att firas med en sista explosion av kreativitet och tillbedjan. Arrangören Evangeliska Frikyrkan (EFK) söker andra former för unga människors engagemang.

  Läs mer

 • 11 maj | Viktiga samtal och val av nytt ledarskap på EFKs kongress

  Gemenskap, tillbedjan, viktiga samtal om mission och vår tro och självförståelse samt val av nya ledare för Evangeliska Frikyrkan (EFK). Under Kristi Himmelsfärdshelgen samlades EFK till kongress i Mariestad.

  Läs mer

 • 11 maj | Evangeliska Frikyrkans kongress väljer Gudrun Boström till ordförande och tre nya styrelseledamöter

  Gudrun Boström valdes till ordförande för Evangeliska Frikyrkan (EFK) på kongressen i Mariestad den 11 maj. Där valdes också Peter Norburg, Johanna Gell och Anton Fagerstedt till ledamöter till styrelsen.

  Läs mer

 • 10 maj | EFK samlas till kongress i Mariestad

  Under två dagar möts vi i Evangeliska Frikyrkan (EFK) till kongress i Mariestad. På temat Ett år i bön – Tillsammans i mission samlas vi för att be, samtala, besluta och tillbe Jesus. Under kongressens första dag valdes Linalie Newman och Ingemar Forss till rörelsens nya missionsdirektorer. Vi har också bland annat tackat medarbetare som går i pension, inlett bearbetningen av EFKs tro och självförståelse , välkomnat sju nya församlingar i EFK och firat gudstjänst tillsammans.

  Läs mer

 • 10 maj | Linalie Newman och Ingemar Forss väljs till nya missionsdirektorer i Evangeliska Frikyrkan

  Evangeliska Frikyrkans (EFK) kongress valde Linalie Newman och Ingemar Forss till nya missionsdirektorer i Evangeliska Frikyrkan. De väljs att tillsammans leda EFKs rörelse av församlingar och mission.

  Läs mer

 • 27 april | Europeiska baptistsamfund möttes på Götabro

  I dagarna har omkring 35 representanter från olika europeiska baptistsamfund träffats på Götabro kurs- och konferensgård, där European Baptist Federation (EBF), som EFK finns med i, den här gången arrangerar sin årliga konferens. Deltagarna har kommit för att samtala om hur vi som kyrkor kan arbeta med integration av nyanlända i våra samhällen.

  Läs mer

 • 18 april | Stort utbud av sång och musik på årets Torpkonferens

  Torpkonferensens program är som vanligt fullmatat med sång och musik, och med en bredd i genrer och uttryck finns det något som passar för alla. Det känns väldigt roligt att få välkomna både nya och återvändande artister till årets Torpkonferens!

  Läs mer

 • 10 april | Sjödin, Piensoho, Newman och Lignell till Torpkonferensen

  I Torpladan har förkunnelse och bibelstudier varit viktiga i mer än 130 år. Till årets Torpkonferens välkomnar vi dig att tillsammans med våra predikanter och bibellärare förstå Guds ord och tilltal på temat Vidare !

  Läs mer

 • 16 mars | Dela lika 20 mars för att få slut på slaveriet!

  Den 20 mars är det vårdagjämning och dagen är lika lång som natten. De delar lika på dygnets 24 timmar. Världen är full av orättvisor men det finns en sak som är alla människor har fått lika mycket av. Det är tid. För alla människor har dygnet 24 timmar.

  Läs mer

 • 15 februari | Ny webbplats för Torpkonferensen

  Torpkonferensen släpper idag en ny webbplats som fungerar mycket bättre i telefon och surfplatta. På webbplatsen finns årets tema och information om konferensen. Årets program presenteras löpande under våren och ska vara helt klart i början på maj.

  Läs mer

 • 13 februari | Torpkonferensen 2018 får temat "Vidare"

  Torp har i mer än 130 år varit en plats där Gud kallar människor vidare. Under årets Torpkonferens kommer temat "Vidare" genomsyra hela programmet.

  Läs mer

 • 24 januari | Kurs i pionjärträning i Östergötland

  Med Pionjärträning får du undervisning och träning av erfarna församlingsplanterare på några av de områden du behöver ha koll på innan du ger dig in i ett pionjärprojekt eller en församlingsplantering.

  Läs mer

 • 11 december | De föreslås bli nya missionsdirektorer i EFK

  Linalie Newman och Ingemar Forss föreslås blir EFKs nya missionsdirektorer. Det beslutade EFKs styrelse vid sitt styrelsemöte lördagen den 9 december.

  Läs mer

 • 21 november | Tre utrustande ledardagar för dig som jobbar med barn och unga

  Tillsammans inbjuder lokala kyrkor, nätverket JESUS TILL BARNEN i samarbete med Studieförbundet Bilda till tre regionala och utrustande dagar på tre olika platser i landet under 2018.

  Läs mer

 • 21 oktober | Delaktighet i mission viktig fråga på EFKs missionskonferens i Linköping

  Hur arbetar vi med mission i EFK idag? Hur ska vi arbeta i framtiden? Och hur skapar vi engagemang och överlåtelse för mission i våra församlingar? Det var några av frågorna som bearbetades i viktiga samtal på EFKs missionskonferens i Ryttargårdskyrkan, Linköping, under lördagen.

  Läs mer