EFK brottas med begreppet evangelikal

Begreppet evangelikal har allt mer kommit att förknippas med amerikanska nationalistiska och superkonservativa kristna som gillar Trump. För oss i samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) Länk till annan webbplats. har det lett till frågor om vår identitet.
– Vi frågar oss om vi fortfarande ska kalla oss evangelikala eftersom begreppet fått en delvis ny innebörd, säger Linalie Newman, en av EFKs två missionsdirektorer. Länk till annan webbplats.

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är ett samfund med rötter i 1800-talets väckelserörelser. När tre väckelserörelser 1997 går samman till EFK vill de beskriva sin gemensamma självbild och ett av fyra identitetsbegrepp blir evangelikal.

Skillnaden mot amerikanska evangelikaler

Men självbilden som evangelikal skaver när omvärlden i begreppet ser något annat. För när Trump vill stänga gränser och är fientlig till invandrare har EFKs kyrkor öppnat sina dörrar, ordnat språkcaféer och medlemmar har öppnat sina hem för människor på flykt. När amerikanska ”evangelikaler” förnekar klimatförändringar så arbetar EFK med dem som drabbas värst av klimatförändringarna i Bangladesh Länk till annan webbplats. samt planterar träd i Mongoliet Länk till annan webbplats. för att kompensera för flygresor som samfundets personal behöver göra i det internationella arbetet.
– Evangelikal har en vacker betydelse för oss. Det kommer från det forngrekiska ordet euangélion som betyder goda nyheter. Vi är långt ifrån perfekta men vi tror på det goda och tar tillmälet godhetsapostlar som en komplimang, säger Ingemar Forss, också missionsdirektor för EFK Länk till annan webbplats..

Ombud brottas på årsstämma

Ombud från EFKs församlingar kommer den 20 juni ställa sig frågan om evangelikal fortfarande är ett bra identitetsbegrepp. På EFKs stora event Torpkonferensen Länk till annan webbplats. (17-23 juni) med 10 000 besökare hålls samfundets årsstämma, kallat Representantskapsmöte Länk till annan webbplats.. Årsstämman är också forumet där begreppen karismatisk och evangelikal ska bearbetas. Efter inledande anföranden blir det samtal i mindre och större grupper som underlag inför det stora beslutet på EFKs kongress 2020.

I Torpkonferensens seminarieprogram märks också ett förberedande seminarium; Anhängare till Trump eller trogna Guds ord – vad betyder det att vara evangelikal? Linalie Newman är EFKs missionsdirektor och en av seminarietalarna.
– För oss handlar vår identitet om vilka Gud vill att vi ska vara. Att läsa i och prata om Bibeln tror vi ger de viktigaste ledtrådarna till vår identitet. Vi uppfattas säkert som konservativa i delar av samhället, men protektionistisk nationalism och rasism är långt från den identitet vi tror Gud vill att vi ska ha, säger Linalie Newman.

Mer information

  • EFK är ett samfund med 302 församlingar i Sverige som tillsammans har exakt 34 000 medlemmar (vid bildandet 1997 var antalet medlemmar 28 321).
  • EFK har sin bakgrund i tre väckelserörelser som startade i slutet av 1800-talet: Helgelseförbundet, Fribaptistsamfundet och Örebromissionen.
  • Torpkonferensen har sedan 1887 arrangerats under midsommarveckan i en lada på Torps gård utanför Kumla. Konferensen har ungefär 10 000 besökare varav en del campar på omkringliggande åkrar i cirka 1 000 husvagnar och tält. Konferensen har ett digert program med förutom gudstjänster också flera konserter, cirka 50 seminarier, 100 programpunkter för barn och unga etc.
  • Representantskapsmötet hålls 20 juni 14:00-17:00
  • Seminariet Anhängare till Trump eller trogna Guds ord – vad betyder det att vara evangelikal? hålls 18 juni 16:00-17:00

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta gärna mig för information om EFKs bearbetning av identitetsbegreppen!

Linalie Newman
Missionsdirektor

070-441 62 15

Mejla mig!

Jag är presskontakt och hjälper dig gärna!

Mejla mig!