Vår julkampanj: Härlig är jorden... eller?

Julen 2019 bjuder vi in dig och er att vara med och ge fler människor hopp. Evangeliska Frikyrkan, som står bakom Ge för livet, ser det som vårt ansvar att ta hand om och hjälpa utsatta människor. Det har vi gjort i vårt arbete i över 120 år. Vi tror att Gud älskar alla människor överallt precis lika mycket och när orättvisor råder så är det vårt ansvar att göra något åt det. Var med och gör världen fattigdomsfri!

När snön lägger sig som ett duntäcke och målar världen vit, när julbelysningen tänds, julsånger spelas och många av oss samlas i våra hem för att umgås, äta gott och vara generösa mot varandra, då kan man lätt känna att jorden är bra härlig.

Men med ett något större perspektiv ser vi snart att jorden har en annan sida. Nära en miljard människor lever under fattigdomsgränsen, det vill säga de har mindre än 18 kronor om dagen att leva på. Många fler kämpar strax ovanför den. Föräldrar som inte har råd att ge sina barn skolgång. Klimatförändringar och miljöförstöring som redan i dag slår undan livsvillkoren för de allra mest utsatta. Arbetslöshet som gör att människor går utan mat eller tvingas sälja sina kroppar.

Vi får dagligen se glädjen i människors ögon när de får en ny chans i livet och hopp om en bättre framtid. Det kan vara stoltheten i att kunna skicka sina barn till skolan, lättnaden över brunnen som tryggar vattentillgången eller mikrolånet som gör det möjligt att starta en egen affärsverksamhet. Vi går inte alltid den lättaste och snabbaste vägen men vi går den väg som fungerar. Vi hjälper människor att hjälpa sig själva.

I år lyfter vi tre olika områden, markerat med tre olika symboler, där du kan vara med och förändra tack vare din julgåva. Vi har ankan som klarar översvämningar i låglänta kustlandet Bangladesh - där klimatförändringar inte är ett framtida hot, utan en verklighet idag.

Ryggsäcken som visar på bristande skolgång. Inget håller kvar en människa i fattigdom så som brist på skolgång gör. Utan utbildning spelar nästan inga andra insatser någon roll.

De allra flesta vill arbeta – många genom att starta en egen affärsverksamhet, men de vet inte hur. Vi vill genom Företagspaketet bidra till lån och utbildning att starta en egen affärsverksamhet.

På kampanj-sidan finns ytterligare information om fattigdom, gåvokort att ge bort, berättelser att ta del av och material att ladda ner för att använda i församling.

Jorden är inte härlig för alla, men den kan bli det för fler!

Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då skall Herren svara när du kallar, när du ropar säger han: ”Här är jag.”
Jes 58:6-9 B2000