Årsreflektioner från EFKs internationella mission: coronaåret 2020

Här nedan ger regionledarna för EFKs internationella arbete en samlad bild av situationen och arbetet i de olika regionerna under covid-19-pandemin 2020. Dessa årsreflektioner beskriver kortfattat vad som har hänt och hur det påverkat EFKs gemensamma arbete, samarbetspartners och utsända. 

- "Vi befinner oss inte i samma båt, men möjligtvis på samma stormiga hav", är en kommentar som regionledarna för EFKs arbete i Asien nämner i sin årsreflektion. Det är tydligt att trots att vi alla drabbats så har vi som länder och människor väldigt olika förutsättningar, skriver Daniel Råsberg, missionsideolog i Evangeliska Frikyrkan i nyhetsbrevet Utblick där årsreflektionerna finns med Öppnas i nytt fönster..

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen