Vilken plats har företagande och företagare i vår mission idag?

- Företagare har en unik chans och möjlighet att angripa både samhälleliga problem och sociala problem och skapa långsiktig förändring. Företagare är en otroligt viktig grupp för oss att få med i mission, säger Eva-Lena Hellmark som arbetar i Atenbaserade sömnadsföretaget Threads of Hope, som vi i EFK stödjer i vårt arbete mot människohandel.

Nu har en vision fötts om att få se fler liknande företag växa fram runt om i Europa.

Sedan 2018 stödjer vi i EFK Threads of Hope i Aten, Grekland. Öppnas i nytt fönster. Det är ett sömnadsföretag som utbildar och anställer kvinnor som lämnat prostitution, där de oftast hamnat som ett resultat av människohandel. Målet är inte bara att erbjuda en alternativ inkomstkälla, utan också att hjälpa till att ge kvinnorna en stabil grund att bygga sitt nya liv på. I Europa saknas det företag som tänker och jobbar på ett liknande sätt med sårbara målgrupper i samhället, menar Helen, regionledare för EFKs arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika (EUMENA).

- Företag som valt att fokusera på offer för människohandel kallas ofta för ”Freedom businesses”. Behovet är enormt stort, både utifrån ett förebyggande och rehabiliterande perspektiv. Det finns emellertid ytterst få företag likt Threads of Hope i Aten, berättar hon.

Kan fungera som modell

- Kanske kan Threads of Hope få fungera som en modell för andra som vill börja? Det är i vart fall vår vision och dröm för de närmaste åren, berättar Helen.

Eva-Lena Hellmark, som har lång missionserfarenhet från flera olika länder, är utsänd av EFK för att leda Threads of Hope. Hon berättar:

- Jämför jag med att jobba med vanliga projekt, så finns här en långsiktighet och hållbarhet som jag saknat tidigare. Ett vanligt projekt löper på en viss tid och sen tar finansieringen slut. Men på ett företag är ju hela idén att finansiell självständighet ska finnas med från början. Genom att skapa verkliga arbeten för folk bygger vi in en långsiktig förändring.

Eva-Lena Hellmark arbetar i sömnadsföretaget Threads of Hope i Aten, som utbildar och anställer kvinnor som lämnat prostitution.

Företagande och lärjungaskap går hand i hand

- Det är en möjlighet för människor att förändra sina liv på riktigt, fortsätter Eva-Lena. Jag ser också att företagande och lärjungaskap går hand i hand då jag arbetar med dessa människor hela dagar fem dagar i veckan. Det blir konkret, praktiskt och naturligt att i det dagliga gemensamma arbetet prata tro och be tillsammans. Vi är församling varje dag. Mer konkret än så blir det inte! Och var det inte så Jesus gjorde, han levde med de människor han ledde hela dagarna, i vardagssituationerna? Det var i vardagen som undren hände.

Eva-Lena avslutar:

- Företagare har en unik chans och möjlighet att angripa både samhälleliga problem och sociala problem och skapa långsiktig förändring. Företagare är en otroligt viktig grupp för oss att få med i mission. Vi behöver deras erfarenhet och driv!

Är du företagare och vill veta mer? Kontakta Helen på eumena@efk.se!

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i juni 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Är du företagare och vill veta mer?

Helen
Regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika


Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen