Klimatmöte och en god skapelse

I dagarna pågår FN:s 26:e toppmöte om klimatet i Glasgow. Över 200 länder, företag och organisationer är där för att delta, diskutera och förhoppningsvis komma fram till ambitiösa överenskommelser i syfte att minska den globala uppvärmningen.

Här skriver Linnea Åberg, regionledare för EFKs arbete i Asien, och uppmuntrar till bön för klimattoppmötet.

Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt.

Den första raden av vår kristna trosbekännelse ger uttryck för vår tro på Gud som skapare. En tro som innebär att det Gud har skapat och hans fingeravtryck finns i det skapade. Som kristna är vi kallade till förvaltarskap som inte främst handlar om att förädla det som finns i skapelsen utan om att vårda skapelsen som en del av vår efterföljelse. Vi gör det för att vi förvaltar till nästa generation och för att vi med Kristi kärlek bryr oss om den fattige och utsatte som drabbas av klimatförändringar. Men gör det också därför att vi ärar Gud, Skaparen, som skapade en skapelse som är god – inte på grund av den är till nytta för oss utan för att Gud har sagt att det han är skapat är gott.

Var med och be för mötet i Glasgow

  • Be för vishet bland politiker och världens ledare.
  • Be för goda överenskommelser som leder till handling för skapelsens skull.
  • Be för att goda överenskommelser kommer till stånd som tar hänsyn till världens fattiga och utsatta.

Foto från Nepal. Nepal drabbas varje år av klimatförändringar i form av jordskalv, översvämningar och jordskred som gör att tillgången på vatten och mat minskar. Tillsammans med vår partner International Nepal Fellowship (INF) jobbar vi i EFK i de avlägset belägna bergsbyarna Öppnas i nytt fönster. med att ta fram rent vatten, planterar träd som binder jorden och bygger skyddsmurar som förhindrar jordskred samt med trädgårdsodlingar som bidrar till en mångsidig daglig kost. Målet med projektet är att skapa välmående, självförsörjande byar.