Hjälp de drabbade i Turkiet och Syrien

Över 40 000 människor har dött i jordbävningarna som drabbade Turkiet och Syrien 6 februari och miljontals människor står nu utan hem. Vi gör nu en katastrofinsamling för de värst drabbade områdena. Vårt stöd behövs!

Vi i EFK, som står bakom Ge för livet, har länge haft goda relationer med lokala organisationer och kyrkor i de värst drabbade områdena i både Turkiet och Syrien. Vi tog tidigt kontakt med dem och de ber om vårt stöd.

- De som vi samarbetar med finns redan på plats i de värst drabbade områdena och gör akuta humanitära insatser för att hjälpa människor i nöd, säger Staffan Jenemark, kommunikationschef. Insatserna kommer att pågå länge.

I regionen samarbetar vi också med flera andra organisationer som direkt och indirekt drabbats av katastrofen. Den teologiska högskolan ABTS i Libanon, som utbildar församlingsledare i stora delar av Mellanöstern och Nordafrika, har studenter som tjänstgör i och runt jordbävningarnas epicentrum. De meddelar att flera av dem förlorat anhöriga och att hem och kyrkor har förstörts.

- Vi lider med de drabbade, de som förlorat sina anhöriga och de vars familj saknas i rasmassorna. Herre, förbarma dig.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör av dig till mig om du har frågor om insamlingen eller vill göra en satsning i din församling!

Staffan Jenemark
Kommunikations- och insamlingschef
073-868 28 17

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen