Längtan efter Guds rike i orten samlar en ekumenisk bredd

I oktober samlas människor från olika samfund, församlingar och samhällsaktörer i Husby, Stockholm, utifrån en längtan att göra skillnad i Sveriges prioriterade områden – de som av polisen beskrivs som utsatta eller särskilt utsatta. Bland deltagarna finns en stor ekumenisk bredd – och en gemensam längtan efter att prioritera orten och människor i marginalen högre.

När rapporten Frikyrkan i orten Pdf, 9.6 MB. släpptes i våras väckte den stort intresse. Responsen var stor, både bland församlingar, samfund och andra aktörer som finns och verkar i de 61 stadsdelar som polisen klassar som utsatta eller särskilt utsatta.

– Frågan om hur vi som församlingar och som är viktig för en stor del av kristenheten, vilket inte minst är tydligt av den ekumeniska bredd som engagerat sig i rapporten och konferensen, berättar Johannes Stenberg, ledarutvecklare i EFKs Sverigeprogram.

Konferensen är ett samarrangemang av Evangeliska Frikyrkan, EFS, Equmeniakyrkan, Pingst – fria församlingar i samverkan och Svenska Alliansmissionen. En av dem som kommer att delta är Daniel Back, föreståndare på LP-verksamhetens församlingsgemenskap Home.

– Jag längtar efter att träffa andra som gör och vill göra skillnad i orten. Att Gud ska ge mig och alla andra idéer, frimodighet och tro för evangeliets utbredning i dessa miljöer. Ser även fram emot att lyssna till dem med erfarenhet kring vad som burit frukt i deras olika församlingsarbeten. Jag gillar att konferensdagen är ekumenisk, att vi tillsammans kan hjälpa varandra lokalt i våra arbeten för Guds rike, säger Daniel.

En konferens med tre olika fokus

Dagen är indelad i tre spår: nya pionjära initiativ, att möta muslimer och missionell diakoni. Huvudtalare är Theo Visser, ledare för organisationen Intervultural Church Plants in Europe, och har varit med och planterat flera mångkulturella församlingar i Nederländerna.