Skolstöd till flickor i Kairos slum

Genom det här projektet hjälper EFK-församlingarna familjer så att deras flickor kan gå i skolan, men ger också stöd till barn med funktionshinder.

Runt om Kairo finns så kallade "sopstäder", slumområden där miljoner människor bor. Hit kommer sopor från olika delar av Kairo. Hela familjer sorterar soporna så att de kan försörja sig, till exempel genom att göra sandaler av smält plast. I det här projektet arbetar EFK med att stödja familjerna så att de kan låta sina döttrar gå kvar i skolan, något de inte annars skulle ha råd med. Familjerna får så långt pengarna räcker hjälp med skolavgifter, uniformer, material och även läxhjälp. Ett 60-tal flickor får ta del av detta. Förutom den praktiska hjälpen görs besök i skolan och hemmet. Planerna för framtiden är att starta en förskola på bottenvåningen, ge mer träning för personalen samt hitta nya vägar för att slussa ut det inga i arbetslivet.

Barn och unga med funktionshinder

EFKs är också med och stöder några mindre organisationer som har verksamhet för barn med funktionsnedsättning. En av dessa heter Leik Makan - "Du har en plats" - som arbetar i ett fattigt område i Kairo. Centret har ett 20-tal elever mellan 6 och 30 år. Man satsar på barn/ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning eftersom dessa är de mest utsatta och marginaliserade i Egypten. På centret får eleverna undervisning och träning i smågrupper indelade efter ålder och behov. Ämnen på schemat är bland annat skrivning och läsning, hantverksarbete och sport. De elever som behöver särskilda insatser som sjukgymnastik och talträning får sina behov tillgodosedda. Föräldrarna har en viktig plats och man ger också dem träning på olika sätt och försöker involvera dem i verksamheten. Varje läsår ordnar man en utflykt för alla elever, föräldrar och lärare för att ge omväxling och möjlighet till rekreation utanför staden.

Projektet rekommenderas för en Ge för livet kampanjlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projekte kan även stödjas via att vara fadder genom Barnhjälpen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Thorine Arenius
Programledare Internationella programmet
019-16 76 33
070-550 81 24

thorine.arenius@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43434
Insamlingsbehov: 276 000 kr

Insamlat: 119 331 kr Kvar att samla in: 156 669 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.