EFKs styrelse

Evangeliska Frikyrkans styrelse består av tretton personer som är geografiskt utspridda i Sverige. Alla tillhör de en lokal EFK-församling. EFKs missionsdirektorer är ledamöter i styrelsen enligt stadgarna. Om fler än en missionsdirektor valts ska dessa ingå i styrelsen men tillsammans endast ha en röst.

Per-Inge Andersson, Arlöv
Ledamot sedan 2020. Vald till 2024.

Eva-Carin Banka Johnson, Åhus
Ledamot sedan 2020. Vald till 2024.

Sandra Edin, Uppsala
Ledamot sedan 2020. Vald till 2024.

Mattias Engström, Timmersdala
Ledamot sedan 2020. Vald till 2024.

Anton Fagerstedt, Östra Ryd
Ledamot sedan 2018. Vald till 2022.

Ingemar Forss, Östersund
Missionsdirektor
Ledamot genom rollen som missionsdirektor sedan maj 2018.

Johanna Gell, Huskvarna
Ledamot sedan 2018. Vald till 2022.

Richard Hultmar, Stockholm
Ordförande
Ledamot sedan 2016. Vald till 2022.
Pressbild: Richard Hultmar Öppnas i nytt fönster.

Irma Janzon, Stora Mellösa
Ledamot sedan 2020. Vald till 2024.

Unni Johansson, Moholm
Ledamot sedan 2020. Vald till 2024.

Linalie Newman, Örebro
Missionsdirektor
Ledamot genom rollen som missionsdirektor sedan maj 2018.

Peter Norburg, Linköping
Ledamot sedan 2018. Vald till 2022.

Stefan Rosth, Falun
Ledamot sedan 2017. Vald till 2022.

Malin Råsberg, Örebro
Personalrepresentant
Ledamot sedan 2019. Vald till 2022.