Vårt gemensamma uppdrag

Dop i Sinazongwe, Zambia.

Foto: Andreas Dagernäs

Vi tror att Gud är alla människors skapare och att Guds räddningsplan gäller hela världen och alla människor. Tillsammans har vi i Evangeliska Frikyrkan ett stort engagemang i ett 30-tal länder. Vår gemensamma vision är "Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”.

Vi vill se hela världens behov

Vårt gemensamma arbete utgår från en helhetssyn på uppdraget, där vi gör lärjungar och är lärjungar genom att anta Jesu utmaning att: "frambära ett glädjebud till de fattiga [...] att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren" (Lukas 4:18).

Arbetet sker i nära 90 projekt indelat i fyra fokusområden och sker i samarbete med omkring 80 samarbetspartners världen över.