Hur fungerar mission idag?

Foto: Linda Thorén

I en tid som utvecklas snabbare än vad vi kan greppa, i en tid där gränser suddas ut växer nya sätt att genomföra vårt uppdrag i världen fram.

På 1800-talet bildades missionssällskap i Europa och missionärer sändes ut till olika delar av världen. De sista trettio, fyrtio åren har missionsländerna själva börjat sända egna missionärer, så bilden av att mission handlar om vad människor i västvärlden vill åstadkomma, är för längesedan förlegad. Sverige ses till exempel idag som ett missionsland. Missionskartan ritas inte längre med pilar från Europa och USA till resten av världen, utan nu går pilarna kors och tvärs och mångkulturella samarbeten är vanliga. Vi får i våra församlingar ta emot missionärer från andra länder, vilket vi är tacksamma för. Mission är idag ett globalt ömsesidigt resursutbyte.

Mångkulturellt samhälle

Sverige är ett mångkulturellt samhälle och berikas av människor som är födda eller har vuxit upp i andra länder. Svenskar i Sverige kommer från olika delar av världen och tillhör olika kulturer och folkslag. Det har inneburit att till Evangeliska Frikyrkans församlingar har det kommit många människor med utländsk bakgrund och det har även startats migrantförsamlingar som växer. Det är inte heller längre nödvändigt att åka utomlands för att arbeta bland andra folkgrupper. Ett exempel är Faisal som stöds av EFK, EFS, Pingst Jönköping och Operation Mission. Han arbetar för somalier i hela världen, med internet som arbetsfält. Faisal flydde från Somalia där han föddes och mötte Jesus i Libanon. På internet finns nätverk för somalier runtom i världen. Där möts kristna och där möts människor som är intresserade av kristen tro. Där är Faisals missionsfält.

Rusta för tjänst fortsatt viktigt

De geografiska gränserna suddas ut och då vill vi inom EFK vara med och ta vara på de nya möjligheterna som öppnas för att fler ska få upptäcka Guds kärlek genom Jesus. Många av problemen idag är internationella, som den växande människohandeln och miljöproblemen. Samtidigt som mission sker på nya sätt, behöver vi fortsätta rusta människor för tjänst i Sverige och för tjänst i andra länder. Allt fler upptäcker till exempel möjligheten att med företagande förändra samhällen. Läs gärna om exempelvis Threads of Hope i Aten, Grekland. Öppnas i nytt fönster. Alltsammans är en spännande utveckling som kräver nya sätt att tänka och leva mission - och som vi kommer att få se ännu mer av under kommande år.