Europa/Mellanöstern

Europa anses vara världens mest sekulariserade världsdel. Mellanöstern dras med fattigdom, analfabetism, krig, förföljelse av oliktänkande, fanatism och patriarkaliska strukturer i samhället och i familjen. EFKs insatser i regionen präglas av stor mångfald och består bland annat av träning för församlingsledare, skolgång för barn och arbete mot människohandel. 

Våra projekt i Europa/Mellanöstern