Främja mångfald för ett starkare samhälle

I många samhällen i Mellanöstern är acceptansen för mångfald av olika övertygelser liten. Det här vill vitillsammans med vår partner ändra på. Ett samhälle där mångfald främjas blir också ett starkare och merinnovativt samhälle. En kultur där acceptans av den andre främjas är även en kultur med goda förutsättningar förreligions- och övertygelsefrihet. Vår partner arbetar med unga som målgrupp för denna insats. Med hjälp av egenproducerad media utmanas de iolika situationer som berör mångfald i deras egen kontext. Syftet med insatsen är att skapa medvetenhet ochengagemang bland unga för större mångfald, och i förlängningen ökad frihet.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vår partner har tidigare genomfört en fältstudie med fokuspå förutsättningarna för mångfald. I studien deltog blandannat flera religiösa ledare. Studien visade på behovet av attminska rädslan för den andre. Mångfald behövs för att ettsamhälle ska kunna utvecklas och växa sig starkare. En rekommendation från fältstudien var att gå vidare på detsätt som detta projekt har för avsikt. Insatsen är ny från och med 2022.

Vad vill vi göra mer?

En viktig komponent är läger för unga samt produktion av film och annan media för sociala medier. De unga har olika bakgrund och religion och lägren är tänkta att få vara enplats där man möter och utmanas i mötet med "den andre". I landet är media och inte minst sociala medier en viktig kanal för att få fram budskap, en mycket viktigare kanal än det skrivna ordet. Media och film som de unga själva producerat bjuder in till fördjupade samtal och engagemang för förändring.

Projektet rekommenderas för Ge för livet kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 43543 · Ge för livet 63543

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.