Antikorruptionsprojektet i Brasilien: Lägga makt i barnens händer

Genom antikorruptionsprojektet vill vi förse barnen med verktyg att själva vara med och påverka. Foto: Carlos Filho

Tiden rusar och här i Brasilien går vi redan mot slutet av det tredje året av vårt antikorruptionsprojekt! Öppnas i nytt fönster. Det är sista året av den här perioden. En betydande del av 2023 har därmed gått åt till att sammanfatta alla resultat, erfarenheter och lärdomar – för att rapportera tillbaka till Svenska Missionsrådet, men i synnerhet för att planera och förbereda för en ansökan för en ny treårsperiod.

I nästa fas vill vi bredda den myndighetsgranskning vi redan gör genom att bygga ett engagemang på gräsrotsnivå där föräldrar till skolelever i utsatta områden lär sig hur de kan vara med och granska skolmat och andra förhållanden i sina barns skolor och på olika sätt kräva och påverka att deras barns rättigheter uppfylls.

Vi vill också öka våra påverkansmöjligheter genom att stärka de nätverk vi finns i - samarbetet med våra kyrkor, likasinnade organisationer och institutioner som har liknande fokus som oss. Dessutom vill vi stärka strategiska samarbeten med statliga granskande instanser som till exempel den brasilianska motsvarigheten till riksrevisionsverket.

Mitt i allt jobb med att bredda och tänka nytt låter vi oss dock inte glömma vårt viktigaste fokus, att följa Jesu exempel att ge barnen en central plats och understryka deras värde. Vi vill inte bara bana väg för dem men också förse dem med verktyg och arenor där de själva kan vara med och påverka – något som i Brasilien finns i teorin men inte fungerar i praktiken.

Vi ber om Herrens ledning och vishet i vår strävan att lägga makt i barnens händer!

/Marcus Holmgren, EFKs missionär i Brasilien

Foto: Carlos Filho

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.