Kalender

 • 8 mars | Förkunnarkonferens i Ryttargårdskyrkan

  Kära predikantkollega! Vi siktar nu på femte upplagan av ”Förkunnaren och förkunnelsen”, som äger rum i Ryttargårdskyrkan i Linköping den 8 mars 2023.

  Plats: Ryttargårdskyrkan, Linköping
  Tid: onsdag 8 mars 2023

  Läs mer

 • 11 mars | MISSIONSRÅD-23 - en digital dag för engagerade i missionsråd och intresserade församlingsledare i EFK

  Vi bjuder in till MISSIONSRÅD-23 där vi i gemensamma pass tar upp angelägna och viktiga frågor om mission – speciellt riktat till församlingens internationella missionsarbete. Varför inte sedan fortsätta dagen i egna samtal och bearbetning i den lokala församlingen?!

  Plats: Digitalt via Zoom
  Tid: lördag 11 mars 2023 kl. 9.30-13.00
  Pris: 150 kr/person

  Läs mer

 • 25 april | Bra start - Utbildning för ordförande och personalråd i EFKs församlingar

  Är du ordförande eller sitter med i personalrådet i en EFK-församling? Den 25 april är du välkommen på en digital utbildning kring hur man på ett bra sätt tar emot nya pastorer och blir en bra arbetsgivare.

  Plats: Digitalt
  Tid: tisdag 25 april 2023 kl. 18.00-20.00

  Läs mer

 • 26 april | Ledd att leda - En kurs kring andlig vägledning, coaching och mentorskap

  Att leda från predikstolen är en form av ledarskap, att leda en och en genom relationer är ett annat sätt, väl beprövat. Vi behöver rustas och tränas även för denna form av ledarskap. Därför har EFKs Sverigeprogram utformat en kurs kring andlig vägledning, coaching och mentorskap.

  Plats: EFKs Sverigekontor, Örebro
  Tid: onsdag 26 april 2023
  Pris: 400 kr/dag (inkl. material, lunch och fika)

  Läs mer

 • 12 maj | Representantskapsmöte 2023

  Den 12-13 maj 2023 är det dags för Evangeliska Frikyrkans representantskapsmöte på Hjälmargården.

  Plats: Hjälmargården
  Tid: 12-13 maj

  Läs mer

 • 11 juni | Ung vuxen? Res med EFK till Mongoliet!

  Varmt välkommen med till Mongoliet sommaren 2023! Evangeliska Frikyrkan anordnar en resa för unga vuxna för att ge möjligheten att se en glimt av vårt internationella missionsarbete och ge ett större perspektiv på det som Gud gör runt om i världen.

  Plats: Mongoliet
  Tid: 11-23 juni
  Pris: 9000 kr + flyg ca 13 000 kr

  Läs mer

 • 18 september | EFK Retreat 2023

  Ge dig själv chansen att börja hösten med en retreat. Varje år erbjuder vi en retreat på Bjärka-Säby särskilt för pastorer och medarbetare i EFKs församlingar. En fin möjlighet till dagar av stillhet, tid med Gud, vägledande samtal och återhämtning.

  Plats: Bjärka-Säby (söder om Linköping)
  Tid: 18-22 september
  Pris: 4000 kr inkl. helpension och vägledning

  Läs mer

 • 3 oktober | Introdagar för nya pastorer i EFK

  Ny i tjänst som pastor eller som pastor i just vårt sammanhang? Vi hälsar dig varmt välkommen till två bra dagar i Örebro.

  Plats: EFKs Sverigekontor, Örebro
  Tid: 3-4 oktober
  Pris: Se anmälan och alternativ längre ner på sidan

  Läs mer

 • 20 januari | Styrelse 24 - Save the date!

  Boka in lördagen 20 januari 2024! En bra uppstart för det nya året är att delta i en digital dag för styrelser, församlingsledningar och ordföranden i EFK. I gemensamma pass och en rad olika seminarier tar vi upp angelägna ämnen och viktiga frågor – speciellt riktade till församlingens styrelse/församlingsledning.

  Plats: Digitalt
  Tid: lördag 20 januari 2024
  Pris: 150 kr/person

  Läs mer


Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen