Följ med på projektbesök i Amazonas

"Vi åker bil i ca tre timmar från staden Manaus dit vi flugit tidigare på dagen. Bilresan är spännande och det är tätbevuxet och grönt. Jag kan inte fatta att detta är den så omtalade amazonsskogen som vi åker igenom. Paret jag åker med, Maria Elizia och Antonio, är 70-årsåldern, i 13 år har de åkt den här vägen otaliga gånger för att uppfylla den kallelse som Gud lagt på deras hjärtan: att ge en framtid och ett hopp för befolkningen, främst barnen, som befinner sig på landsbygden utanför staden Itacoatiara."

Följ med på projektbesök i Amazonas, Brasilien.

"När paret skulle pensionera sig valde de att sälja sitt vackra hus vid stranden för att investera i projektet för barn. De utstrålar värme, engagemang och kärlek till dem som de jobbar med.

När vi kommer fram finns där en länga med hus byggda i trä. Allt är rent och underhållet. Här finns lektionssalar för att lära sig musikinstrument, språk, dans, läxläsning och mycket mer. I mitten finns en församling, en liten kyrka som planterats och som ger liv åt bygden och dess människor. Projektet betjänar 75 barn och deras familjer, under dagen får man delta i aktiviteterna och får ett rejält mål mat. Familjerna som annars lever på att tillverka kol får nu andra alternativ för sin framtid. Projektet har flera ungdomar som nu läser på universitetet och får helt andra möjligheter. Fint att se att Maria Elizias och Antonios bejakande av Guds kallelse kan generera så många ringar på vattnet."

/Anna-Maria Jonsson, regionledare för EFKs arbete i Latinamerika och Iberiska halvön