Ingemar: Att fästa blicken på det Gud gör

"Hur hittar man en väg i livet där man både kan vara ärlig om hur saker faktiskt är och som samtidigt leder hjärtat till källorna av kraft hos Gud? Den frågan tror jag vi alla återkommer till ibland och kanske särskilt i tider som denna."

Det skriver EFKs missionsdirektor Ingemar Forss i den här texten, som publicerades i tidningen Direkt i juni.

Som vår skapare känner Gud oss på djupet och han vet att vi människor är i en exponerad och utsatt situation. Det var därför Gud sände sin Ande – Hjälparen – till oss. Jesus sa:

Jag skall komma till er, jag skall inte lämna er ensamma | Joh 14:18

Sanningens ande ser till att vi får tag på en mer rätt bild av oss själva men också av vem Gud är. Att lyssna till Andens röst är livsnödvändigt när trycket ökar. Det Anden viskar är nämligen aldrig modlöshet, vanmakt, förvirring eller uppgivenhet. Anden leder oss istället till Guds rike och presenterar Jesus för oss. Att gå i takt med Anden är att följa uppmaningen från Efesierbrevet:

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft | Ef 6:10

Uppmaningen antyder att vi inbjuds att vara medaktörer och inte passiva mottagare. Kraften finns hos Gud och vi kan välja att hämta den eller inte. Vi kan tillsammans med Anden både tala sant om förlusterna och begränsningarna men samtidigt fästa blicken på livstecknen och öppningarna.

Under pandemiåret har vi i olika forum mötts för att lyssna in vad vi uppfattar att Gud gör ibland oss. Det har blivit tydligt att det verkligen finns mycket att uppmärksamma där Guds handlande syns. Det behövs rum för att både tala om det som gått förlorat och också med nyfikenhet och tacksamhet se det som Gud har gjort. Ett tilltal som vi levt med är att följa Arken, samma uppmaning som Israels folk fick när de skulle ta sig an vandringen genom ett livshotande hav.

Den här texten publicerades först i tidningen Direkt i juni 2021 Öppnas i nytt fönster.. Text: Ingemar Forss