Tid: 28-29 november 2023
Plats: Kungsportskyrkan i Huskvarna
Pris: 600 kr

Att möta ungdomar med psykisk ohälsa

Vad säger du till en ungdom som kämpar med en ätstörning? Hur ska vi fortsätta be om hälsa när ingenting verkar ske? På vilket sätt kan vi som ungdomsgrupp vara ett sammanhang där unga som kämpar med psykisk ohälsa känner att de får plats? Hur tar jag hand om mig själv som ledare? Varför ska vi som kyrka engagera oss och finns det hopp för psykisk hälsa?
Välkommen till Kungsportskyrkan 28-29 november 2023.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO kommer psykisk ohälsa att vara ett de största hoten mot folkhälsan i världen år 2030. Och Sverige är inget undantag. Därför vill vi rusta dig som jobbar med ungdomar i församlingen att bättre kunna möta de ungdomar som på olika sätt kämpar med psykisk ohälsa. Tanken är att vi erbjuder en kurs varje termin och nästa kurstillfälle är 28-29 november 2023.

Kostnad: 600 kr
Plats: Kungsportskyrkan Huskvarna
Max deltagare per kurs: 20 st
Anmälan: Anmäl dig via det här formuläret. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upplägg på kursen

TISDAG

 • 10.00 Mackfika
 • 10.30 Teologisk reflektion kring lidande och läkedom
 • 11.00 Vad är psykisk ohälsa och vad gör evangeliet egentligen för skillnad?
 • Samtal och reflektion
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Hur bemöter vi de ungdomar som kämpar med psykisk ohälsa?
 • 13.30 Samtalsmetodik / Bjud in Jesus i samtalet
 • Gruppövningar
 • 15.00 Fika
 • 15.30 Självomsorg / Gränsdragningar
 • 16.30 Tystnadsplikt / Anmälningsplikt
 • 17.00 Bensträckare
 • 17.15 Hur ber vi?
 • 18.00 Middag
 • 19.00 Andakt

ONSDAG

 • 8.30 Ångest & Depression
 • 09.00 NPF / Självskadebeteenden / Ätstörningar / Pornografi och dess skadeverkningar / Prestationsångest… Samtal och reflektion.
 • 10.30 Fika
 • 11.00 Suicidprevention. Samtal och reflektion.
 • 12.00 Utvärdering av kursen
 • 12.30 Lunch