Internationella programmet på Sverigekontoret

Här visas personalen som jobbar inom Internationella programmet på EFKs Sverigekontor. Du kan också se utlandsbaserad personal!

Daniel Råsberg

Missionsideolog och ledare för Internationella programmets Sverigeavdelning


daniel.rasberg@efk.se

Magnus A

Ledarutvecklare för pionjära initiativ i Sverige och internationellt


magnus.a@efk.se

Stefan Östman

Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

stefan.ostman@efk.se

Thorine Arenius

Internationell samordnare
019-16 76 33
070-550 81 24

thorine.arenius@efk.se