Kommunikationsavdelningen

Christer Aadland

Projektledare 50 % med fokus på Torp, projektledare 50 % insamling & kommunikation
019 - 16 76 00 (växel)

Mejla mig!

Christoffer Magnusson

Insamlingsansvarig för Barnhjälpen 50 %

076-247 61 22

Mejla mig!

Erika Moll

Projektledare med fokus på event (Torpkonferensen 20 %)

070-286 50 56

Mejla mig!

Göran Didriksson

Personalekonom personalförsäkringar 50 %, administratör Barnhjälpen 20 %, testamentesansvarig 15 %
019-167 626
070-355 86 92

Mejla mig!

Hans Lindstrand

Insamling/Ge för livet och Ansvarig för kapitalförvaltning pensioner 50 %

070-524 38 75

Mejla mig!

Henrik Andersson

Insamlingsinspiratör


Mejla mig!

Ingrid Erenmalm

Handläggare för Kyrkoavgift 25 % samt EFK UNGs Bidragsspår
0701-098 197

Mejla mig!

Kristina Sandin

Kommunikatör och redaktör för EFK Direkt
019-16 76 17
070-355 74 96

Mejla mig!

Ludvig Werner

Kommunikatör


Mejla mig!

Marcus Wallin

Kommunikatör (föräldraledig)

070-183 99 82

Mejla mig!

Mattias Davén

Insamlingskommunikatör (föräldraledig)
019-16 76 25

Mejla mig!

Rune Jonsson

Insamlingsadministratör 50 %

070-291 07 93

Mejla mig!

Staffan Jenemark

Kommunikations- och insamlingschef
073-868 28 17

Mejla mig!

Stina Vingren

Kommunikatör

070 109 34 32

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen