Samhällsutveckling med familjen i centrum

Chehri är en by med ca 18 500 invånare som ligger i distriktet Uttar Pradesh i Indien. Här arbetar vi i EFK tillsammans med en indisk organisation för att ge skolstöd till de barn som annars inte har möjlighet till utbildning. Det är ett fattigt område där familjerna kämpar för sin försörjning och där barnarbete och barnäktenskap är utbrett. Målet är att ge en hållbar förändring för hela familjen. Genom att jobba med hela samhället och ge kunskap om utbildning och dess möjligheter, föräldraträning, sjuk- och hälsovårdsupplysning samt yrkesträning har människor fått det bättre, utbildningsnivån har höjts och invånarna tar en aktiv del i samhället för att själva skapa förändring.

Vad har vi uppnått i projektet?

När pandemin slog till i mars agerade rektor Antraj och lärarna snabbt och gick dörr till dörr och informerade om sprittspridning och hygien samt delade ut hemsydda munskydd. Några av de återvändande migrantarbetarna hjälper nu till med att renovera skolan för att få en inkomst men man har även delat ut matpaket till familjer som hotats av svält och barn har fått möjlighet till sjukvård. De flesta familjer har drabbats hårt av arbetslöshet och har svårt att försörja sina familjer på grund av nedstängningen i landet och här fortsätter det långsiktiga arbetet med att påverka myndigheter att ta sitt ansvar för barnen och deras familjer. Skolan är redo att öppna igen när myndigheterna tillåter och till dess gör man hembesök och stöttar familjerna i byn för att klara krisen.

Vad vill vi göra mer?

Tack vare ett långsiktigt arbete och goda relationer med de lokala myndigheterna och byns invånare öppnas möjligheter att bemöta de sociala normer som gäller i samhället. Under året har man lyckats informera om och ha olika samlingar kring barnäktenskap, flickors rättigheter att utbilda sig och forma sin framtid. Genom allt fler positiva exempel på flickor och pojkar som studerat vidare och där familjer fått bättre försörjningsmöjligheter, arbetar vår partner vidare med sitt upplysningsarbete. Under 2020 kommer fler kvinnor att få yrkesutbildning i sömnad och hennamålning. Försöket med hjälplärare till de yngre barnen samt stöd till elever med särskilda behov kommer att fortsätta. Man planerar att starta ”smart-klasser” där eleverna ska få kunskap om IT-användning. Allt i takt med att samhället öppnar upp igen.

Kontakten med skolan hjälpte Ishrawatis familj på fötter igen

Ishrawatis söner som arbetade i andra delar av Indien blev friställda och kom vandrande hem till byn i mars. Ishrawati som tar hand om barnbarnen som går i skolan i Chehri stod helt plötsligt utan inkomst och med fler munnar att mätta. Dessutom med en djup oro över pandemin som hon inte kunde skydda sig från. Genom kontakten med skolan fick Ishrawati muntlig information och träning i hygien samt matpaket under den svåraste tiden. Sakta har familjen kommit på fötter igen och sönerna söker nu nya jobb. Ishrawati uttrycker sin tacksamhet över att inte stå ensam i krisen. Ni fanns där i vår svåraste stund!

Du kan stödja projektet genom att bli fadder genom Barnhjälpen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamlingsnummer 47350 · Ge för livet 67350

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.