Ge barn rätt till skolgång

För minoritetsgruppen Lahu i norra Thailand ger elevhemmet i Phrao en möjlighet för barnen att studera eftersom bergsbyarna ligger otillgängligt och saknar skolor. Utan Phrao hade detta varit omöjligt eftersom föräldrarna är fattiga och barnen ofta måste jobba för att bidra till familjens försörjning. Samtidigt är familjen och det sociala nätverket det viktigaste för barnen och därför arbetar EFK tillsammans med vår thailändska partner TLF för att stärka familjen och deras möjligheter att vara självförsörjande, stolta över sitt ursprung och förstå vikten av utbildning i framtiden.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2021 har personalen på elevhemmet i Phrao på grund av covid-19 arbetat extra hårt för att det ska vara en trygg plats. Några av de äldre eleverna har kunnat fortsätta sina studier genom att bo kvar på elevhemmet och studera online. De yngre barnen har fått ett glapp i sina studier och varit hemma i sina byar då skolorna hållit stängt. Något som man kunnat arbeta med är att möjliggöra för de elever som inte har ekonomisk möjlighet att fortsätta studera, att nu kunna få ett stipendium för att slutföra sin utbildning. På elevhemmet har de kunnat börja odla grönsaker. De tar även hand om 15 grisar och några kycklingar för att på det sättet vara lite mer självförsörjande.

Vad vill vi göra mer?

  • Vi vill tillsammans med TLF arbeta långsiktigt med hela familjen, där föräldrautbildning, utbildning om barns rättigheter och självförsörjning ingår. Som minoritet i Thailand diskrimineras Lahu, men genom att få större kunskap växer självkänslan och de kan själva börja hävda sina rättigheter.
  • Vi vill fortsätta att ge personalen på elevhemmet i Phrao fortbildning i att hantera barns rättigheter och att stödja i helandet när barn drabbats av traumatisering.
  • Vi vill utöka egna odlingar på landområdet vid elevhemmet för att så småningom bli självförsörjande.

Yada drömmer om att bli sjuksköterska

Yada är 13 år gammal och är en Lahuflicka från byn Khon Muang. Hon har bott på elevhemmet i Phrao sen hon var sex år gammal. Nu studerar hon i årskurs 6 på Panai School. Hon bär på en medfödd sjukdom vilket gör att hon inte kan arbeta hårt. Familjens inkomst kommer från hennes mor och två bröder. Hur svårt livet än varit, så drömmer hon nu om att bli sjuksköterska i framtiden. Hon vill hjälpa
sjuka människor. Hon mår bra idag och hon gillar att sjunga och dansa med vänner i kyrkan på söndagsgudstjänsten.

Insamlingsnummer 48250 · Ge för livet 68250 · Barnhjälpen 58250

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen