Material till hjälp för församlingar att bearbeta frågan i sitt lokala sammanhang

Slutrapporten Helighet och barmhärtighet Öppnas i nytt fönster. är en värdefull resurs för vidare samtal och bearbetning av frågan om samkönade relationer i de lokala församlingarna. Som en hjälp till församlingarna att använda rapporten i sina sammanhang har vi tagit fram ett material bestående av inspelade föredrag och tillhörande samtalsfrågor.

Om materialet

Materialet består av inspelade föredrag där några personer ur arbetsgruppen presenterar och introducerar slutrapporten Helighet och barmhärtighet. Föredragen är i stort sett desamma som när rapporten presenterades vid EFKs representantskapsmöte i maj 2023. Här kan du läsa mer om bakgrunden till rapporten. Öppnas i nytt fönster.

Inspelningen bör ses som ett komplement till slutrapporten. Varje församling har fått ett fysiskt ex av rapporten och det går att beställa fler exemplar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det inspelade materialet är totalt 2 timmar och 45 minuter långt.

Här hittar du alla avsnitt samlade i ett så kallat "showcase" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. . Genom att klicka på respektive avsnitts namn går du in på det enskilda avsnittet och kan ladda ner det för till exempel visning i församling. Du kan också se alla avsnitt i en följd i videospelaren ovan.

Inspelningens innehåll

 1. Kort introduktion. 5 min. EFKs missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman
 2. EFK som tolkare. 5 min. Josefin Fållsten, samordnare för arbetsgruppen
 3. Evangelikal. 48 min. David Davage, docent och lärare ALT
 4. Evangelikal: Syntes. 24 min. David Davage, docent och lärare ALT
 5. Missionell. 33 min. Maria Karlsson, lärare ALT, Josefin Fållsten, samordnare för arbetsgruppen och Fredrik Lignell, pastor Ryttargårdskyrkan, Linköping  
 6. Baptistisk. 17 min. Fredrik Lignell, pastor Ryttargårdskyrkan, Linköping
 7. Karismatisk. 19 min. Maria Karlsson, lärare ALT
 8. Kort avslutning till presentationen av slutrapportens bearbetning och introduktion till delen om råd och utmaningar. 1,5 min. Ingemar Forss och Linalie Newman
 9. Råd och utmaningar. 11 min. Fredrik Lignell
 10. Avslutning. 2 min. Ingemar Forss och Linalie Newman

Så här kan ni lägga upp samtalet i er församling

Ett förslag är att dela in materialet i två delar och arrangera samtalet i två pass, till exempel två kvällar eller en förmiddag och en eftermiddag.

Pass 1

 • Inled med att visa de två första avsnitten. Här ger EFKs missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman en bakgrund till processen och en introduktion till rapporten. Här ges också en introduktion till EFK som tolkare.
 • Beskriv upplägget på dagen/kvällen. En god idé för att samtalet ska bli så bra som möjligt är att ta hjälp av Studieförbundet Bildas spelregler för ett öppet och lärande samtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Visa avsnitt 3, Evangelikal, och 4, Evangelikal: Syntes. Avbryt för bensträckare och frågor när det passar. Förslag på frågor att samtala om:
  • Utifrån EFKs tro och självförståelse (se utdrag nedan) och David Davages föredrag om vad evangelikal bibelläsning är och inte är – känner ni igen er i sättet att läsa och förstå Bibeln och i betoningen av Guds ord som auktoritet för tro och liv?

”Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien. Den är en berättelse om Guds uppenbarelse och frälsningshistorien genom vilken Anden talar och vägleder församlingen idag, trovärdig i allt den lär, auktoritet för vår tro och vårt liv, levande och verksam till att förvandla människors liv och relationer (2 Tim 3:16-17, Hebr 4:12). Ingen mänsklig tolkning kan gälla som ofelbar men Bibeln, tolkad i sitt historiska sammanhang, i enlighet med sitt syfte (Joh 20:31) och under Andens upplysning, leder rätt på livets väg.”

 • Hur landade David Davages föredrag in i er? Var det något som skavde? Något du fastnade för?
 • Fick du ny kunskap? Var det något du saknade?

Pass 2

 • Visa avsnitt 5-7, Missionell, Baptistisk och Karismatisk. Avbryt för bensträckare och frågor när det passar. Förslag på frågor att samtala om:
  • Vad har du för erfarenhet från mötet med människors kamp med sexualitet och identitet i församlingsmiljö?
  • Hur formas gemenskaper som både är öppna och varmt mottagande av alla och som samtidigt uppehåller en kultur som utmanar alla till förändring?
  • Hur landade Maria Karlssons, Josefin Fållstens och Fredrik Lignells föredrag in i er? Var det något som skavde? Något du fastnade för?
  • Fick du ny kunskap? Var det något du saknade?
 • Visa avsnitt 8-10. Avbryt för bensträckare och frågor när det passar. Förslag på fråga att samtal om:
  • Är det här goda råd för vår församling?

Hör gärna av dig vid frågor

Kontakta EFKs Sverigeprogram om du har frågor Öppnas i nytt fönster. om att komma igång med en bearbetning i din församling.