Team Personal

Göran Didriksson

Personalekonom personalförsäkringar 50 %
019-167 626
070-355 86 92

goran.didrikson@efk.se

Johanna Davén

Chef för Resursavdelningen med särskilt HR-ansvar

0707-350 737

johanna.daven@efk.se

Jörgen Lundberg

Personalekonom 60 %

070-271 31 37

jorgen.lundberg@efk.se

Malin Råsberg

Personalekonom utland
019-16 76 19
070-386 76 47

malin.rasberg@efk.se