Verktygslåda för att arbeta med mission i församlingen

Att få igång missionsengagemanget i hela församlingen kan vara
utmanande. EFKs internationella program har samlat kunskap och erfarenheter från församlingsrörelsen, och tagit fram en verktygslåda. Här kan ni som församling få hjälp att bearbeta och fördjupa er i internationella frågor och mission.

Ta del av förstudie om missionsengagemang i EFKs församlingar

EFKs internationella program vill vitalisera samtalet om internationell mission i EFKs församlingar och stärka engagemanget och kunskapen om den internationella missionen. Som ett första led i det så gjordes en förstudie. Förstudien genomfördes av Maria Karlsson på uppdrag av och i samarbete med EFKs internationella program. Enkät skickades ut till pastorer och missionsråd i EFKs församlingar och 219 personer svarade. Dessutom gjordes sex intervjuer med pastorer och missionsråd i tre olika EFK-församlingar.

Sammanfattningsvis visar förstudien att besök och kontakt med missionärer och partner är viktigt samt att projektåtaganden har en betydande plats i församlingarnas missionsarbete. Rapporten visar också att intresset för internationell mission är svagt framför allt bland unga och att det kan finnas en utmaning att hålla ihop mission i Sverige och i utlandet. Studien visar dessutom på behov av att bearbeta och samtala vidare om frågor som missionssyn och helhetssyn samt hur man kan kommunicera och engagera för församlingens missionsarbete

Vi möter dig gärna!

Här hittar du kontaktuppgifter till Internationella Programmets Sverigeavdelning Öppnas i nytt fönster.. Vi svarar gärna via mejl eller telefon, och kommer ännu hellre på besök till din församling för en gudstjänst, träff med missionsrådet/församlingsledningen eller någon annan typ av samling.

För frågor som gäller missionärsunderhåll eller andra gåvor kan du vända dig direkt till Kommunikationsavdelningen.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Vill du och din församling veta mer?

Isabelle D
Internationell samordnare 85 %

070-550 81 24

Mejla mig!