Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Linnea Holm

Arbetar med förberedelse för församlingsplantering i Thailand.


Linnéa Åberg

Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

M Jonsson

Arbetar med socialt arbete bland utsatta minoritetsbefolkningar i norra Brasilien.


anna-maria.jonsson@efk.se

Maria Finnevidsson

Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Martine

Församlingsutveckling med fokus på att nå flyktingar. Stödjer ett lokalt arbete för att hjälpa kvinnor i prostitution.


eumena@efk.se

Mats Frändå

Arbetar med projektledning, teknikutveckling och implementering på SAT-7, som producerar och sänder TV i Mellanöstern.


matsfraendaa@sat7.org

Mattias Lindsmyr

Arbetar med församlingsbyggande och hållbar försörjning med fokus på Swaziland.


mattias.lindsmyr@efk.se

Monica Woodhouse

Verksamhetsledare för arbetet vid Place of Restoration/Give a child a family.


monica.woodhouse@efk.se

Petra Lindsmyr

Arbetar med Barns rättigheter och Barnhjälpen i regionen.


petra.lindsmyr@efk.se

Ruriko Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.